Shri Vishnu Mandir

De mandir heeft een omvang van circa 1.400 vierkante meter verdeeld over twee verdiepingen, waarbij de bovenste verdieping geheel zal worden gebruikt als de heilige ruimte. Naast het belijden van de hindoe religie dient de mandir ook als een ontmoetingsplaats waar eenieder de hindoe cultuur en het hindoe geloof kan ervaren, dan wel belijden. Naast dit primaire doel zal de Stichting zich eveneens bezighouden met het stimuleren en organiseren van sociale, culturele en religieuze activiteiten om de totale beoogde doelstelling te behalen. Dit door het verschaffen van informatie, het geven van voorlichting over het Hindoeïsme en de sociale, culturele en religieuze achtergronden en de tradities van de hindoes.

Doelgroep

Een ieder die geïnteresseerd is in de Hindoe godsdienst, cultuur en levensbeschouwing waar het gezin, familie, land, cultuur en natuur centraal staan.

Bezoeken van de Mandir

De Shri Vishnu Mandir bezoeken zal helemaal gratis zijn. Ook het bijwonen van de tempeldiensten en het nuttigen van Prasad en verstrekte vegetarische maaltijden en dranken zal geheel kosteloos geschieden. alle aan de Mandir verbonden Pandit’s  zullen op een geheel vrijwillige basis werken. De Shri Vishnu Mandir krijgt geen enkele subsidie en de diensten worden geheel door eigen middelen bekostigd. Ook het dagelijks onderhoud zal worden gedaan op basis van vrijwilligers en verkregen donaties.