Hoewel de Stichting, die handelt onder de naam van de Shri Vishnu Mandir, de financiële middelen voor het bouwen van de Shri Vishnu Mandir te Almere-Buiten uit de private sfeer heeft verworven, blijven stichtingen die een ideëel doel nastreven (te) kampen met een tekort aan financiële middelen. Om de continuïteit van de Shri Vishnu Mandir Almere, alsmede het kunnen (blijven) organiseren van religieuze diensten als Navratri, Divali etc. te waarborgen, zijn er nog meer financiële middelen nodig en is uw vrijwillige financiële bijdrage een steun voor de Shri Vishnu Mandir en in deze onmisbaar en wenselijk.

Indien u de Mandir een warm hart wenst toe te dragen, kunt u dit kenbaar maken door het digitale formulier in te vullen en u financiële bijdrage daarop aan te geven. Gelieve het formulier volledig in te vullen en ondertekend aan onderstaand adres per post te sturen. (NB: Gelieve in verband met rechtsgeldigheid niet te mailen). Mocht u een financiele donatie willen doen, dan kunt u het bedrag dat u wenst te doneren overboeken op bankrekeningnummer: NL 35 INGB 0006 4785 05.

Onder het motto leuker kunnen wij het niet maken maar wel fiscaal aantrekkelijker is uw financiële bijdrage doordat de stichting als een Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI nr. NL 8504.07.400) is aangemerkt fiscaal als giften aftrekbaar.